Phone

(28)3896.8699-0972924961

Phản hồi mới
PIC12F629-I/P

PIC12F629-I/P

8-Pin FLASH-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers

Nhà sản xuất: Microchip

Còn: 2 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi 2501 lượt xem ROHS

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
16,000
10
15,500
20
15,000

• Only 35 instructions to learn
- All single cycle instructions except branches
• Operating speed:
- DC - 20 MHz oscillator/clock input
- DC - 200 ns instruction cycle
• Interrupt capability
• 8-level deep hardware stack
• Direct, Indirect, and Relative Addressing modes

Download datasheet

Phản hồi(0)

EsSaRe  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support