Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
PC921

PC921

High power OPIC Photocoupler, Dip-8, Sharp

Nhà sản xuất:Sharp Microelectronics

Hàng còn: 100 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 9,500
5 9,300
20 9,000
50 8,000

Part Number

Nhà SX

Loại

Applications

Package

PC921

Sharp

Opto

High Power OPIC Photocoupler

Dip-8

Download datasheet

Phản hồi(0)

OD3Asv  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support