Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
MMBT3904-1AM

MMBT3904-1AM

NPN General Purpose Amplifier

Nhà sản xuất:Fairchild Semiconductor

Hàng còn: 4492 Gói(5pcs)

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Gói(5pcs))
Đơn giá
(VND)
1 1,500
10 1,450
20 1,400
50 1,350

Features
• This device is designed as a general purpose amplifier and switch.
• The useful dynamic range extends to 100 mA as a switch and to 100 MHz as an amplifier.

Phản hồi(0)

GGmO7N  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support