Phone

(28)3896.8699-0972924961

Phản hồi mới
 MAX542BCPD

MAX542BCPD

5V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs

Nhà sản xuất: Maxim Integrated Products

Còn: 2 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi 2014 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
350,000
5
340,000
20
330,000
50
320,000

Full 16-Bit Performance Without Adjustments
 +5V Single-Supply Operation
 Low Power: 1.5mW
 1μs Settling Time
 Unbuffered Voltage Output Directly Drives 60kΩ Loads
 SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
 Power-On Reset Circuit Clears DAC Output to 0V (unipolar mode)
 Schmitt Trigger Inputs for Direct Optocoupler Inter ace

Phản hồi(0)

KAJh9V  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support