Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
Led Matrix 8x8 Đỏ Xanh Lá Dương Chung 3.0mm RG-1088BS

Led Matrix 8x8 Đỏ Xanh Lá Dương Chung 3.0mm RG-1088BS

Đỏ xanh lá, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, water-clear LED

Nhà sản xuất:Đang Cập Nhật

Hàng còn: 98 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 25,000
20 24,500
50 24,000
100 23,000
300 22,000
 • Hai màu Đỏ và Xanh lá
 • Anode chung
 • Low Forward Voltage
 • Ideal for Attractive Mulit-Colour Displays

Display

 • Kích thước điểm ảnh: 3mm
 • Vật liệu: GaAsP/GaP Orange + GaP Green
 • Emitted Color: Đỏ - Xanh lá (RED - Green)
 • Peak Wavelength: 638 - 568 nm
 • Forward Voltage: 2.1/2.2 - 2.5V
 • Kích thước LED Matrix: 32x32 mm


Absolute Maximum Ratings

 • Reverse Voltage(Vr): 5 V
 • Forward Current (If): 30 mA
 • Peak Forward Current (Ifp): 150 mA
 • Power Dissipation (Pd): 60 mw
 • Operating Temperature (Topr): -40oC to +80oC
Phản hồi(0)

dQkNGy  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support