Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.0mm 1088BS

Led Matrix 8x8 Đỏ Dương Chung 3.0mm 1088BS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, water-clear LED

Nhà sản xuất:Đang Cập Nhật

Hàng còn: 250 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 13,500
5 13,200
10 12,900
20 12,600
 • Standard Red
 • Low Forward Voltage
 • Low Power Consumption

Display

 • Kích thước điểm ảnh: 3mm
 • Vật liệu: AlGaInP/GaAs
 • Emitted Color: Ultra-Red
 • Peak Wavelength: 645 nm
 • Forward Voltage: 1.8 - 2.4V
 • Kích thước LED Matrix: 32x32 mm


Absolute Maximum Ratings

 • Reverse Voltage(Vr): 5 V
 • Forward Current (If): 18 mA
 • Peak Forward Current (Ifp): 70 mA
 • Power Dissipation (Pd): 60 mw
 • Operating Temperature (Topr): -40oC to +80oC
Phản hồi(0)

4LGOGN  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support