Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.7mm 1588AS

Led Matrix 8x8 Đỏ Âm Chung 3.7mm 1588AS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33x33mm, water-clear LED

Nhà sản xuất:Đang Cập Nhật

Hàng còn: 183 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 14,500
10 14,000
20 13,500

LED dot matrix module
Model: NL-1588ASR
Parameter: Φ3.7 single red
dot shape: Round
DOT diameter: 3.7mm
DOT pitch: 4.75mm
Pixel: 8*8 DOT

Phản hồi(0)

cEZXrY  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support