Phản hồi mới
Sản phẩm đã xem
LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9320, 3.3~5VDC, 37Pin

Thương hiệu:Saef Technology

Hàng còn: 12 Cái

Số lượng mua:

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 185,000
5 183,000
10 180,000

Touch screen LCD
LCD type:              TFT TRANSMISSIVE
Glass area (WxH): 52.74 x 74.40
Display mode:        240*(RGB)*320,TFT-Panel
Display color:         262K
Viewing Direction:  12 O’clock
Driver IC:                ILI9320
Backlight:                White LED (4-LED parallel)
Dimension:             3.2”
Interface type:        System parallel interface
Input voltage:         3.3V
Operating temperature: -20 – 70
Storage temperature: -30 – 80
Interface connector: FPC
Pitch: 0.8mm
Interface type: 16Bit, 8Bit MPU

https://thegioiic.com/upload/large/12875.jpg

Schematic for LCD

ILI9320 datasheet

LCD datasheet

ili9320_Initializtion
{
ili9320_WriteRegister(0x00,0x0000);
ili9320_WriteRegister(0x01,0x0100); //Driver Output Contral.
ili9320_WriteRegister(0x02,0x0700); //LCD Driver Waveform Contral.
// ili9320_WriteRegister(0x03,0x1030); //Entry Mode Set.
ili9320_WriteRegister(0x03,0x1018); //Entry Mode Set.

ili9320_WriteRegister(0x04,0x0000); //Scalling Contral.
ili9320_WriteRegister(0x08,0x0202); //Display Contral 2.(0x0207)
ili9320_WriteRegister(0x09,0x0000); //Display Contral 3.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0a,0x0000); //Frame Cycle Contal.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0c,(1<<0)); //Extern Display Interface Contral 1.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x0d,0x0000); //Frame Maker Position.
ili9320_WriteRegister(0x0f,0x0000); //Extern Display Interface Contral 2.

for(i=50000;i>0;i--);
for(i=50000;i>0;i--);
ili9320_WriteRegister(0x07,0x0101); //Display Contral.
for(i=50000;i>0;i--);
for(i=50000;i>0;i--);

ili9320_WriteRegister(0x10,(1<<12)|(0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<4)); //Power Control 1.(0x16b0)
ili9320_WriteRegister(0x11,0x0007); //Power Control 2.(0x0001)
ili9320_WriteRegister(0x12,(1<<8)|(1<<4)|(0<<0)); //Power Control 3.(0x0138)
ili9320_WriteRegister(0x13,0x0b00); //Power Control 4.
ili9320_WriteRegister(0x29,0x0000); //Power Control 7.

ili9320_WriteRegister(0x2b,(1<<14)|(1<<4));

ili9320_WriteRegister(0x50,0); //Set X Start.
ili9320_WriteRegister(0x51,239); //Set X End.
ili9320_WriteRegister(0x52,0); //Set Y Start.
ili9320_WriteRegister(0x53,319); //Set Y End.

ili9320_WriteRegister(0x60,0x2700); //Driver Output Control.
ili9320_WriteRegister(0x61,0x0001); //Driver Output Control.
ili9320_WriteRegister(0x6a,0x0000); //Vertical Srcoll Control.

ili9320_WriteRegister(0x80,0x0000); //Display Position? Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x81,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x82,0x0000); //RAM Address End-Partial Display 1.
ili9320_WriteRegister(0x83,0x0000); //Displsy Position? Partial Display 2.
ili9320_WriteRegister(0x84,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 2.
ili9320_WriteRegister(0x85,0x0000); //RAM Address End? Partial Display 2.

ili9320_WriteRegister(0x90,(0<<7)|(16<<0)); //Frame Cycle Contral.(0x0013)
ili9320_WriteRegister(0x92,0x0000); //Panel Interface Contral 2.(0x0000)
ili9320_WriteRegister(0x93,0x0001); //Panel Interface Contral 3.
ili9320_WriteRegister(0x95,0x0110); //Frame Cycle Contral.(0x0110)
ili9320_WriteRegister(0x97,(0<<8)); //
ili9320_WriteRegister(0x98,0x0000); //Frame Cycle Contral.


ili9320_WriteRegister(0x07,0x0173); //(0x0173)
}

Phản hồi(0)

mU75Ax  

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Chat