Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
LCD 2.8inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pins

LCD 2.8inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 37Pins

P/N: TC280T, IC ILI9341, TFT 320*240, 37pins

Nhà sản xuất:Saef Technology

Hàng còn: 48 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 259,000
5 257,000
10 255,000

Touch screen LCD
Display mode: 240*(RGB)*320,TFT-Panel
Display color: 256K
Viewing Direction: 12 O’clock
AA: 36.72*49.0
Driver IC: ILI9341
Backlight: White LED (4-LED parallel)
Dimension: 2.8”
Operating temperature: -20 – 70
Storage temperature: -30 – 80
Interface connector: FPC
Interface: 16Bit MPU

NO.  

 PIN NAME  

 I/O  

 Description  

 1  

 DB0  

 I/O  

 Display Data input/output  

 2  

 DB1  

 I/O  

 Display Data input/output  

 3  

 DB2  

 I/O  

 Display Data input/output  

 4  

 DB3  

 I/O  

 Display Data input/output  

 5  

 GND  

 I  

 Ground  

 6  

 IOVCC  

 I  

 Power Supply1.8V/ 2.8V Voltage  

 7  

 /CS  

 I  

 Input pin for chip selection signal  

 8  

 RS  

 I  

 Register select pin  

 9  

 WR  

 I  

 Write strobe signal input pin  

 10  

 RD  

 I  

 Read strobe signal input pin  

 11  

 IM0(NC)  

 - 

 Set Open  

 12  

 XR  

 I  

 Touch Panel input signal  

 13  

 YD  

 I  

 Touch Panel input signal  

 14  

 XL  

 I  

 Touch Panel input signal  

 15  

 YU  

 I  

 Touch Panel input signal  

 16  

 LED-A  

 I  

 LED Anode  

 17  

 LED-K1  

 I  

 LED Cathode  

 18  

 LED-K2  

 I  

 LED Cathode  

 19  

 LED-K3  

 I  

 LED Cathode  

 20  

 LED-K4  

 I  

 LED Cathode  

 21  

 IM3(NC)  

 - 

 Set Open  

 22  

 DB4  

 I/O  

 Display Data input/output  

 23-30  

 DB8-DB15  

 I/O  

 Display Data input/output  

 31  

 RESET  

 I  

 Reset pin  

 32  

 VCC  

 I  

 Power Supply 2.8V Voltage  

 33  

 VCC  

 I  

 Power Supply 2.8V Voltage  

 34  

 GND  

 I  

 Ground  

 35  

 DB5  

 I/O  

 Display Data input/output  

 36  

 DB6  

 I/O  

 Display Data input/output  

 37  

 DB7  

 I/O  

 Display Data input/output

NPN transistor, SOT23-3 package
300 đ /Cái
Hàng còn: 4806 Cái
2.54mm, 32(2x16) chân, loại SMD
1.800 đ /Cái
2.54mm, 32(2x16) chân, loại DIP
1.300 đ /Cái
Hàng còn: 440 Cái
4-wire Touch Screen Controller
43.000 đ /Cái
Hàng còn: 34 Cái
320*240 TFT, IC ILI9341, 3~5VDC, 32pins
425.000 đ /Cái
Hàng còn: 1 Cái
Phản hồi(0)

kLK2yc  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support