Phone (28)3896.8699 | 0972924961
Phản hồi mới
Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 9Pin 5%

Nhà sản xuất:Đang Cập Nhật

Hàng còn: 3589 Cái

Số lượng mua

0 Phản hồi ROHS

Bảng giá

Số lượng mua
(Cái)
Đơn giá
(VND)
1 1,200
50 1,180
100 1,160
500 1,140

his resistor is called a Single-In-Line(SIL) resistor network. It is made with many resistors of the same value, all in one package. One side of each resistor is connected with one side of all the other resistors inside.
8 resistors are housed in the package. The ninth lead on the left side is the common lead. The face value of the resistance is printed.

Phản hồi(0)

evNmsL  

Đăng nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Live support