Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

Zener Diodes (71)

List product List gallery

ZM4742A-GS08

DIODE ZENER 12V 1W DO213AB

800 đ/Cái

Hết hàng

ZM4742A-GS08

BZX84C12

DIODE ZENER 12V 350MW SOT23-3

500 đ/Cái

Hết hàng

BZX84C12

1N4741A

DIODE ZENER 11V 1W DO41

1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

1N4741A

1N5378B

DIODE ZENER 100V 5W AXIAL

3,000 đ/Cái

Còn: 472 Cái

1N5378B

MMSZ3V3CW

Zener Diodes 3.3 Volt 500mW 5%

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 912 Gói(2pcs)

MMSZ3V3CW

BZX84C18

DIODE ZENER 18V 300MW SOT23-3

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 368 Gói(2pcs)

BZX84C18

1N4755A

DIODE ZENER 43V 1W DO-41

990 đ/Cái

Còn: 108 Cái

1N4755A

1N5268B

Zener Diodes 82 Volt 0.5 Watt-20mA

1,000 đ/Cái

Còn: 483 Cái

1N5268B

1N5231B

Zener Diodes 5.1 Volt 0.5 Watt-20mA

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 94 Gói(2pcs)

1N5231B

1N5232B

Zener Diodes 5.6 Volt 0.5 Watt-20mA

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 486 Gói(2pcs)

1N5232B

1N5248B

Zener Diodes 18 Volt 0.5 Watt-7mA

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 464 Gói(2pcs)

1N5248B

1N5237B

Zener Diodes 8.2 Volt 0.5 Watt-20mA

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 461 Gói(2pcs)

1N5237B

BZX84C5V6

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2886 Gói(2pcs)

BZX84C5V6

BZX84C15

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 295 Gói(2pcs)

BZX84C15

ZMM2V4

DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 3711 Gói(2pcs)

ZMM2V4

ZMM3V0

DIODE ZENER 3V0 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2437 Gói(2pcs)

ZMM3V0

ZMM3V3

DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 4395 Cái

ZMM3V3

ZMM3V6

DIODE ZENER 3V6 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 2185 Cái

ZMM3V6

ZMM3V9

DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 2111 Cái

ZMM3V9

ZMM4V3

DIODE ZENER 4V3 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

ZMM4V3

ZMM4V7

DIODE ZENER 4V7 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 1167 Cái

ZMM4V7

ZMM5V1

DIODE ZENER 5V1 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 2500 Cái

ZMM5V1

ZMM5V6

DIODE ZENER 5V6 500MW SOD-80

190 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1921 Gói(2pcs)

ZMM5V6

ZMM6V2

DIODE ZENER 6V2 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2464 Gói(2pcs)

ZMM6V2

ZMM6V8

DIODE ZENER 6V8 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 1240 Cái

ZMM6V8

ZMM7V5

DIODE ZENER 7V5 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 3142 Cái

ZMM7V5

ZMM8V2

DIODE ZENER 8V2 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 3261 Gói(2pcs)

 ZMM8V2

ZMM9V1

DIODE ZENER 9V1 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 3672 Cái

ZMM9V1

ZMM10

DIODE ZENER 10V 500MW SOD-80

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2480 Gói(2pcs)

ZMM10

ZMM12

DIODE ZENER 12V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Hết hàng

ZMM12

ZMM15

DIODE ZENER 15V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 1444 Cái

ZMM15

ZMM18

DIODE ZENER 18V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Hết hàng

ZMM18

ZMM24

DIODE ZENER 24V 500MW SOD-80

190 đ/Cái

Còn: 229 Cái

ZMM24

BZT52C5V1

DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123

690 đ/Cái

Còn: 2206 Cái

BZT52C5V1

RLZ15B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 13.89V - 14.62V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1233 Gói(2pcs)

RLZ15B

RLZ24B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 22.61V - 23.77V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1244 Gói(2pcs)

RLZ24B

RLZ30B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 27.70V - 29.13V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1197 Gói(2pcs)

RLZ30B

RLZ33B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 30.32V - 31.88V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1189 Gói(2pcs)

RLZ33B

RLZ36B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 32.79V - 34.49V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 483 Gói(2pcs)

RLZ36B

1N4728

DIODE ZENER 3.3V 1W DO-41

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2569 Gói(2pcs)

1N4728
Thegioiic live support