Vol Kế Số (4)

List product List gallery
DC AC

Đồng Hồ Đo Áp DC 0-100VDC

LED 3 số, nguồn lấy từ nguồn cần đo, thang đo 0-100VDC

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Đồng Hồ Đo Áp DC 0-100VDC

Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30V Chống Nước

LED hiển thị, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, thang đo 3.5-30VDC, Dòng <20mA

72,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30V Chống Nước

Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD

LCD hiển thị, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, thang đo: 3.5~30VDC

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD

Đồng Hồ Đo Áp DC 2.5-30VDC

LED 3 số, nguồn lấy từ nguồn cần đo, thang đo 2.5-30VDC, <18mA

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Đồng Hồ Đo Áp DC 2.5-30VDC
Chat