Phone

(28)3896.8699-0972924961

VDC Adapters (29)

List product List gallery

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

26,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter Raspberry PI3 5V2.5A

Vào: 110 – 240VAC 50/60Hz, ra: 5V 2.5A, dùng cho Raspberry Pi 3

97,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

Nguồn Adapter Raspberry PI3 5V2.5A

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525

Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

119,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5521

Vào:100~240VAC, Ra: 12VDC 5A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

68,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5521

Nguồn Adapter Điều Chỉnh 9~24V 3A

Vào: 100~240VAC, Ra: 9~24VDC (điều chỉnh ngõ ra), Dòng ra: 3A, LED hiển thị

190,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter Điều Chỉnh 9~24V 3A

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 3A, Đầu: 5.5x2.5mm

78,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 4017

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 3A, Đầu: 4.0x1.7mm, dây 1M

55,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 4017

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 4017

Vào:100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm, dây 1M

42,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 4017

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 2507

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 2.5x0.7mm, dây 1M

42,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 2507

Nguồn Adapter 15V1A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 15VDC 1A Đầu; 5.5x2.5mm, dây 1M

55,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

Nguồn Adapter 15V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 3V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

30,000 đ/Cái

Còn: 91 Cái

Nguồn Adapter 3V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 3A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

69,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

36,000 đ/Cái

Còn: 201 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu MicroUSB

Vào: 90~264VAC, Ra: 5VDC 2.5A, Đầu: MicroUSB, Raspberry PI 3, công tắc ON/OFF

89,000 đ/Cái

Còn: 51 Cái

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu MicroUSB

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu PI3

Vào: 90~264VAC, Ra: 5VDC 2.5A, Raspberry PI 3, Đầu: Micro USB, dây dài 1.5M

255,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu PI3

Nguồn Adapter 5V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A,Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

51,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu T

Nguồn Adapter 9V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

55,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 9V2A Đầu T

Nguồn Adapter 12V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

58,000 đ/Cái

Còn: 48 Cái

Nguồn Adapter 12V2A Đầu T

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 5A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

115,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5525

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5521

Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

55,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V1

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

45,000 đ/Cái

Còn: 213 Cái

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V1

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V2

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V2

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mmad, dây 1M

38,000 đ/Cái

Còn: 85 Cái

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521 Treo Tường

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

49,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521 Treo Tường

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu; 5.5x2.1mm, dây 1M

39,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5521

Vào: 100-240VAC, Ra: 5VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M, Jack AC dẹp, LED

26,000 đ/Cái

Còn: 81 Cái

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5525

Vào: 100-240VAC, Ra: 5VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M, LED

27,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 9V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

28,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

Nguồn Adapter 9V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

26,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5521
Thegioiic live support