VDC Adapters (40)

List product List gallery

Nguồn Adapter Raspberry 5V2A Đầu PI3

Vào: 100-240VAC, Ra: 5VDC 2A, Raspberry PI 3, Đầu: Micro USB, dây dài 2m

235,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Nguồn Adapter Raspberry 5V2A Đầu PI3

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V3

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A Đầu; 5.5x2.1mm, dây 1M

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V3

Nguồn Adapter 5V3A Trắng Đầu microUSB TypeC Cho Raspberry Pi 4/4B

Vào: 100-240VAC, ra 5V3A, có công tắc On/Off, cáp dài 1.2m

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Trắng Đầu microUSB TypeC Cho Raspberry Pi 4/4B

Nguồn Adapter 5V3A Đầu microUSB TypeC Cho Raspberry Pi 4/4B

Vào: 100-240VAC, ra 5V3A, có công tắc On/Off, cáp dài 1.2m

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Đầu microUSB TypeC Cho Raspberry Pi 4/4B

Nguồn Adapter 5V2A Cổng MicroUSB

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Cổng MicroUSB

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 4017

Vào: 100-240VAC, ra: 9V 3A, đầu 4.0x1.7mm

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 4017

Nguồn Adapter 5V3A Đầu MiroUSB

Vào: 100-240VAC, ra 5V 3A, for Raspberry Pi

109,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 5V3A Đầu MiroUSB

Nguồn Adapter 3V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 3VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

 Nguồn Adapter 3V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 15V2A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 15VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Nguồn Adapter 15V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 48V2A Đầu 5521

Vào:100~240VAC, Ra:48VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, LED báo nguồn

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Nguồn Adapter 48V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 24V2A Đầu 5525

Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 2A, Đầu: 5.5x2.5mm

100,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Nguồn Adapter 24V2A Đầu 5525

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter Raspberry PI3 5V2.5A

Vào: 110~240VAC 50/60Hz, ra: 5V 2.5A, dùng cho Raspberry Pi 3

82,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Nguồn Adapter Raspberry PI3 5V2.5A

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525

Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5521

Vào:100~240VAC, Ra: 12VDC 5A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

87,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5521

Nguồn Adapter Điều Chỉnh 9~24V 3A

Vào: 100~240VAC, Ra: 9~24VDC (điều chỉnh ngõ ra), Dòng ra: 3A, LED hiển thị

185,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter Điều Chỉnh 9~24V 3A

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 3A, Đầu: 5.5x2.5mm

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Nguồn Adapter 9V3A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 4017

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 3A, Đầu: 4.0x1.7mm, dây 1M

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 4017

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 4017

Vào:100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm, dây 1M

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 4017

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 2507

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 2.5x0.7mm, dây 1M

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 2507

Nguồn Adapter 15V1A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 15VDC 1A Đầu; 5.5x2.5mm, dây 1M

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 56 Cái

Nguồn Adapter 15V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5521 V1

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5521 V1

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 3A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Nguồn Adapter 5V3A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5525

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu MicroUSB

Vào: 90~264VAC, Ra: 5VDC 2.5A, Đầu: MicroUSB, PI 3, công tắc ON/OFF

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Nguồn Adapter 5V2.5A Đầu MicroUSB

Nguồn Adapter Raspberry 5V2.5A Đầu PI3

Vào: 90~264VAC, Ra: 5VDC 2.5A, Raspberry PI 3, Đầu: Micro USB, dây dài 1.5M

235,000 đ/Cái

Hết hàng

Nguồn Adapter Raspberry 5V2.5A Đầu PI3

Nguồn Adapter 5V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A,Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu T

Nguồn Adapter 9V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Nguồn Adapter 9V2A Đầu T

Nguồn Adapter 12V2A Đầu T

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Nguồn Adapter 12V2A Đầu T

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5525

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 5A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Nguồn Adapter 12V5A Đầu 5525

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5521

Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

44,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V1

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 129 Cái

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V1

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V2

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Nguồn Adapter 9V2A Đầu 5521 V2

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521 Treo Tường

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 2A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Nguồn Adapter 12V2A Đầu 5521 Treo Tường

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 5VDC 2A, Đầu; 5.5x2.1mm, dây 1M

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Nguồn Adapter 5V2A Đầu 5521

Nguồn Adapter 5V1A Đầu DC 5521 Đầu AC Dẹp

Vào: 100-240VAC, Ra: 5VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M, Jack AC dẹp, LED

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 222 Cái

Nguồn Adapter 5V1A Đầu DC 5521 Đầu AC Dẹp

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5525

Vào: 100-240VAC, Ra: 5VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M, LED

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

Nguồn Adapter 5V1A Đầu 5525

Nguồn Adapter 9V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 9VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

Nguồn Adapter 9V1A Đầu 5521

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5521

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 1A, Đầu: 5.5x2.1mm, dây 1M

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

Nguồn Adapter 12V1A Đầu 5521
Chat