Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Van, Khóa, Thiết Bị Điện Từ (9)

List product List gallery

1088S Khoá Chốt Điện

Điện áp: 12-24VDC, dòng làm việc: 80mA, size: 205x33x40mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

1088S Khoá Chốt Điện

LY-01-12V Khóa Điện

Điện áp: 12VDC, 1A, Size: 54x38x27 mm

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

LY-01-12V Khóa Điện

LY-03-12V Khoá Chốt Điện

Điện áp: 12VDC, Dòng: DC12V/60mA

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 115 Cái

LY-03-12V Khoá Chốt Điện

1080S-12V Khoá Chốt Điện

Điện áp: 12VDC, Dòng: 450mA

315,000 đ/Cái

Hết hàng

1080S-12V Khoá Chốt Điện

LY-031 Khoá Chốt Điện

Điện áp: 12VDC, Dòng 0.5A

119,000 đ/Cái

Hết hàng

LY-031 Khoá Chốt Điện

LISO-12V-10KG

Lift solenoid Holding Force: 10kg, 12V 5W, Current: 0.42A

149,000 đ/Cái

Hết hàng

LISO-12V-10KG

LISO-12V-5KG

Lift solenoid Holding Force: 5kg, 12V 4W, Current: 0.33A

139,000 đ/Cái

Hết hàng

LISO-12V-5KG

LISO-12V-2.5KG

Lift solenoid Holding Force: 2.5kg, 12V 3W, Current: 0.25A

129,000 đ/Cái

Hết hàng

LISO-12V-2.5KG

LISO-12V-1KG

Lift solenoid Holding Force: 1kg/2.2lbs, 12V 2W, Current: 0.17A

149,000 đ/Cái

Hết hàng

LISO-12V-1KG
Live support