UV LED, Đèn LED Trồng Cây (13)

List product List gallery

LED Tím UV Cực Tím 3W 390-395NM

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 390-395nm, dòng 700mA

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

LED Tím UV Cực Tím 3W 390-395NM

LED Tím UV Cực Tím 3W 420-430nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 320-430nm, dòng 700mA

12,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 420-430nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 410-415nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 410-415nm, dòng 700mA

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LED Tím UV Cực Tím 3W 410-415nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 400-405nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 400-405nm, dòng 700mA

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

LED Tím UV Cực Tím 3W 400-405nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 395-400nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 395-400nm, dòng 700mA

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 395-400nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 385-390nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 385-390nm, dòng 700mA

32,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 385-390nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 380-385nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 380-385nm, dòng 700mA

36,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 380-385nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 375-380nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 375-380nm, dòng 700mA

40,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 375-380nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 370-375nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 370-375nm, dòng 700mA

50,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 370-375nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 365-370nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 365-370nm, dòng 700mA

60,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 365-370nm

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV công suất 10W, bước sóng 360-360nm, size 18x20mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV Cực Tím 3W 380-385nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 380-385nm, 3.4-3.8VDC

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

LED UV Cực Tím 3W 380-385nm

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 400-405nm, 3.0-3.4VDC

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm
Chat