Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

UV LED (12)

List product List gallery

LED Tím UV Cực Tím 3W 420-430nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 320-430nm, dòng 700mA

12,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 420-430nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 410-415nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 410-415nm, dòng 700mA

11,500 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 410-415nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 400-405nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 400-405nm, dòng 700mA

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 400-405nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 395-400nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 395-400nm, dòng 700mA

9,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 395-400nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 385-390nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 385-390nm, dòng 700mA

32,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 385-390nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 380-385nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 380-385nm, dòng 700mA

36,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 380-385nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 375-380nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 375-380nm, dòng 700mA

40,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 375-380nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 370-375nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 370-375nm, dòng 700mA

50,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 370-375nm

LED Tím UV Cực Tím 3W 365-370nm

Điện áp: 3.2-3.5VDC, bước sóng: 365-370nm, dòng 700mA

60,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Tím UV Cực Tím 3W 365-370nm

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV công suất 10W, bước sóng 360-360nm, size 18x20mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV Cực Tím 3W 375-380nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 375-380nm, 3.0-3.4VDC

29,000 đ/Cái

Còn: 150 Cái

LED UV Cực Tím 3W 375-380nm

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 400-405nm, 3.0-3.4VDC

25,000 đ/Cái

Còn: 130 Cái

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm
Thegioiic live support