USB-Micro (10)

List product List gallery

Nắp Cao Su Đậy MicroUSB Đen

Nắp chuyên dụng chống bụi (bẩn) cho cổng MicroUSB màu đen

700 đ/Cái

Hàng còn: 1940 Cái

Nắp Cao Su Đậy MicroUSB Đen

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V5

MicroUSB 5pin TypeB SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 729 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V5

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V4

MicroUSB 5pin TypeB SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 629 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V4

Mạch Ra Chân MicroUSB To DIP

Mạch Ra Chân MicroUSB To DIP, pitch 2.54mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

Mạch Ra Chân MicroUSB To DIP

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin Hàn PCB

MicroUSB 5pin TypeB, 180 độ

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 753 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin Hàn PCB

Cổng USB-Micro-B 5Pin Đầu Đực Hàn Dây V1

Đầu đực 5pin hàn dây

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng USB-Micro-B 5Pin Đầu Đực Hàn Dây V1

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V1

MicroUSB 5pin TypeB SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 341 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V1

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V2

MicroUSB 5pin TypeB SMD

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 672 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V2

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V3

MicroUSB 5pin TypeB SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 756 Cái

Cổng USB-Micro-B Đầu Cái 5Pin SMD V3

Cổng USB-Micro-B 5Pin Đầu Đực Hàn Dây V2

Vỏ cổng micro USB đực 5pin hàn dây màu trắng

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 639 Cái

Cổng USB-Micro-B 5Pin Đầu Đực Hàn Dây V2
Chat