USB-C (3)

List product List gallery

Cổng USB3.1 TypeC DIP SMD 24Pin Đầu Cái

Connector USB3.1 TypeC, Female, 24Pins, 12DIP, 12SMD

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng USB3.1 TypeC DIP SMD 24Pin Đầu Cái

Cổng USB3.1 TypeC 24Pin SMD Đầu Cái

Connector USB3.1 TypeC, Female, 24Pins

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 287 Cái

Cổng USB3.1 TypeC 24Pin SMD Đầu Cái

Cổng USB3.0 TypeC 6Pin Đầu Cái

Connector USB3.0 TypeC, Female, 6Pins

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 876 Cái

Cổng USB3.0 TypeC 6Pin Đầu Cái
Chat