USB-B (7)

List product List gallery

Cổng USB TypeB Đầu Đực 4Pin Hàn Dây

Cổng máy in USB TypeB, hàn dây

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng USB TypeB Đầu Đực 4Pin Hàn Dây

BF90 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin SMD

Cổng máy in USB TypeB, 4Pin SMD

7,500 đ/Cái

Hết hàng

BF90 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin SMD

BF90 Cổng USB3.0 TypeB Đầu Cái 9Pin 90 Độ

Cổng máy in USB3.0 TypeB, 9Pin

4,200 đ/Cái

Hết hàng

BF90 Cổng USB3.0 TypeB Đầu Cái 9Pin 90 Độ

Mạch USB TypeB To DIP

Mạch Ra Chân USB TypeB To DIP, pitch 2.54mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Mạch USB TypeB To DIP

Đầu Đổi USB2.0 TypeA Female To TypeB Male

Chuyển đổi 2 đầu A-B

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Đổi USB2.0 TypeA Female To TypeB Male

BF180 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin 180

Cổng máy USB máy in Type B thẳng, 4Pin

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 705 Cái

BF180 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin 180

BF90 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin 90 Độ

Cổng máy in USB TypeB, 4Pin

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 659 Cái

BF90 Cổng USB TypeB Đầu Cái 4Pin 90 Độ
Chat