Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
0 đ/Cái
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái

Tuning Fork Crystals (7)

List product List gallery

Thạch Anh FC-135 32.7680KHz 3215

32.7680KHz 12.5PF 2Pin, size: 3.2x1.5mm

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh FC-135 32.7680KHz 3215

Thach Anh 32.768KHz MC-146 Crystal 7015

32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65kOhm -40°C ~ 85°C, 4Pins, 7x1.5x1.4 mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Thach Anh 32.768KHz MC-146 Crystal 7015

32.768kHz Thạch Anh 3x8

32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF, D=3.0mm, L=8.0mm

1,600 đ/Cái

Còn: 3916 Cái

32.768kHz Thạch Anh 3x8

Thạch Anh 32.768KHz MC-306 4Pin

32.768kHz ±100ppm Crystal 6pF 50 kOhm, 4Pins, 5.5mm pitch

2,900 đ/Cái

Còn: 323 Cái

Thạch Anh 32.768KHz MC-306 4Pin

Thach Anh CC7V-T1A 32.768KHz 3215

32.768KHz ±20ppm, size 3.2x1.5 mm, Epson

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Thach Anh CC7V-T1A 32.768KHz 3215

Thạch Anh 32.768KHz C3215

32.768KHz ±20ppm, size: 3.2x1.5 mm

1,500 đ/Cái

Còn: 52 Cái

Thạch Anh 32.768KHz C3215

32.768kHz Thạch Anh 2X6

32.768kHz ±20ppm 9pF, size: D=2.0, L=6.0 mm

1,400 đ/Cái

Còn: 802 Cái

32.768kHz Thạch Anh 2X6
Thegioiic live support