Tụ Hóa Xuyên Lỗ (298)

List product List gallery

Tụ Hóa 470UF 16V D8L12

470UF 16V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Tụ Hóa 470UF 16V D8L12

Tụ Hóa 10000UF 25V D18L35

10000UF 25V, 20%, Size D=18mm, L=35mm

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 258 Cái

Tụ Hóa 10000UF 25V D18L35

Tụ Hóa 1800UF 35V D13L35

1800UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=35mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1800UF 35V D13L35

Tụ Hóa 1500UF35V D13L30

1500UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=30mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF35V D13L30

Tụ Hóa 820UF 35V D10L20

820UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 820UF 35V D10L20

Tụ Hóa 390UF 35V D10L16

390UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=16mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 390UF 35V D10L16

Tụ Hóa 270UF 35V D10L13

270UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 270UF 35V D10L13

Tụ Hóa 120UF 35V D10L13

120UF 25V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 120UF 35V D10L13

Tụ Hóa 1800UF 25V D13L25

1800UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1800UF 25V D13L25

Tụ Hóa 1500UF 25V D13L20

1500UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF 25V D13L20

Tụ Hóa 1200UF 25V D13L20

1200UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1200UF 25V D13L20

Tụ Hóa 150UF 25V D6L12

150UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=12mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 150UF 25V D6L12

Tụ Hóa 120UF 25V D6L15

120UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=15mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 1843 Cái

Tụ Hóa 120UF 25V D6L15

Tụ Hóa 68UF 25V D5L11

68UF 25V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 68UF 25V D5L11

Tụ Hóa 6800UF 16V D16L25

6800UF 16V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 6800UF 16V D16L25

Tụ Hóa 5600UF 16V D18L25

5600UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 5600UF 16V D18L25

Tụ Hóa 1200UF 16V D10L20

1200UF 16V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1200UF 16V D10L20

Tụ Hóa 150UF 16V D18L36

150UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=36mm

480 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 150UF 16V D18L36

Tụ Hóa 2200UF 10V D10L25

2200UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 2200UF 10V D10L25

Tụ Hóa 1500UF 10V D10L20

1500UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF 10V D10L20

Tụ Hóa 1000UF 6.3V D13L20

1000UF 6.3V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1000UF 6.3V D13L20

Tụ Hóa 1000UF 6.3V D8L16

1000UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=16mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1895 Cái

Tụ Hóa 1000UF 6.3V D8L16

Tụ Hóa 820UF 6.3V D8L12

820UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 820UF 6.3V D8L12

Tụ Hóa 680UF 6.3V D8L12

680UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 680UF 6.3V D8L12

Tụ Hóa 470UF 6.3V D6L9

470UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=9mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 470UF 6.3V D6L9

Tụ Hóa 330UF 6.3V D6L11

330UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 330UF 6.3V D6L11

Tụ Hóa 100UF 6.3V D5L7

100UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=7mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 100UF 6.3V D5L7

Tụ Hóa 47UF 6.3V D5L5

47UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=5mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 47UF 6.3V D5L5

Tụ Hóa 39UF 400V D13L25

39UF 400V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 39UF 400V D13L25

Tụ Hóa 33UF 450V D16L25

33UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF 450V D16L25

Tụ Hóa 33UF350V D13L20

33UF 350V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF350V D13L20

Tụ Hóa 33UF 6.3V D3L5

33UF 6.3V, 20%, Size D=3mm, L=5mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF 6.3V D3L5

Tụ Hóa 27UF 100V D8L12

27UF 100V, 20%,Size D=8mm, L=12mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 27UF 100V D8L12

Tụ Hóa 27UF 50V D5L12

27UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=12mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 27UF 50V D5L12

Tụ Hóa 22UF 450V D16L20

22UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=20mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 773 Cái

Tụ Hóa 22UF 450V D16L20

Tụ Hóa 22UF 350V D10L25

22UF 350V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 22UF 350V D10L25

Tụ Hóa 18UF 400V D10L20

18UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 18UF 400V D10L20

Tụ Hóa 15UF 450V D13L20

15UF 450V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 15UF 450V D13L20

Tụ Hóa 15UF 400V D10L20

15UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 15UF 400V D10L20

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa

15UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

0 đ/Cái

Hết hàng

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa
Chat