Tụ Gốm Tròn (31)

List product List gallery

Tụ Gốm Tròn 3.3nF 50V

Code 332, 3.3nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 180 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3.3nF 50V

Tụ Gốm Tròn 1pF 50V

Code 1, 1pF, 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 583 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 1pF 50V

Tụ Gốm Tròn 2pF 50V

Code 2, 2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 440 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 2pF 50V

Tụ Gốm Tròn 2.2pF 50V

Code 2.2, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 126 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 2.2pF 50V

Tụ Gốm Tròn 3pF 50V

Code 3, 3pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 441 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3pF 50V

Tụ Gốm Tròn 3.3pF 50V

Code 3.3, 3.3pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 100 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 3.3pF 50V

Tụ Gốm Tròn 4.7pF 50V

Code 4.7, 4.7pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 479 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 4.7pF 50V

Tụ Gốm Tròn 10pF 50V

Code 100, 10pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 472 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 10pF 50V

Tụ Gốm Tròn 18pF 50V

Code 180, 18pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 505 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 18pF 50V

Tụ Gốm Tròn 15pF 50V

Code 150, 15pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 348 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 15pF 50V

Tụ Gốm Tròn 22pF 50V

Code 220, 2.2pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 49 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 22pF 50V

Tụ Gốm Tròn 27pF 50V

Code 270, 27pF 50V, ±10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 519 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 27pF 50V

Tụ Gốm Tròn 33pF 50V

Code 330, 33pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 3 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 33pF 50V

Tụ Gốm Tròn 39pF 50V

Code 390, 39pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 551 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 39pF 50V

Tụ Gốm Tròn 47pF 50V

Code 470, 47pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 660 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 47pF 50V

Tụ Gốm Tròn 56pF 50V

Code 560, 56pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 564 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 56pF 50V

Tụ Gốm Tròn 68nF 50V

Code 681, 68nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 47 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 68nF 50V

Tụ Gốm Tròn 270pF 50V

Code 271, 270pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 13 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 270pF 50V

Tụ Gốm Tròn 68pF 50V

Code 680, 68pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 560 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 68pF 50V

Tụ Gốm Tròn 100pF 50V

Code 101, 100pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 290 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 100pF 50V

Tụ Gốm Tròn 220pF 50V

Code 221, 220pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 19 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 220pF 50V

Tụ Gốm Tròn 330pF 50V

Code 331, 330pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 28 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 330pF 50V

Tụ Gốm Tròn 470pF 50V

Code 471, 470pF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ Gốm Tròn 470pF 50V

Tụ Gốm Tròn 1nF 50V

Code 102, 1nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 352 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 1nF 50V

Tụ Gốm Tròn 10nF 50V

Code 103, 10nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 48 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 10nF 50V

Tụ Gốm Tròn 15nF 50V

Code 153, 15nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 186 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 15nF 50V

Tụ Gốm Tròn 22nF 50V

Code 223, 22nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 417 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 22nF 50V

Tụ Gốm Tròn 33nF 50V

Code 333, 33nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 540 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 33nF 50V

Tụ Gốm Tròn 47nF 50V

Code 473, 47nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 548 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 47nF 50V

Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V

Code 104 (0.1uF), 100nF 50V, 10%

950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 383 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V

Tụ Gốm Tròn 220nF 100V

Code 224, 220nF, 100V, 10%

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 59 Gói(10pcs)

Tụ Gốm Tròn 220nF 100V
Chat