Tụ Gốm Multilayer, DIP Tantalum (10)

List product List gallery

Tụ Gốm Multilayer 33pF 50V

Code 330, 33pF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 355 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 33pF 50V

Tụ Gốm Multilayer 470pF 50V

Code 471, 0.47nF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 688 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 470pF 50V

Tụ Gốm Multilayer 100pF 50V

Code 101, 0.1nF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 661 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 100pF 50V

Tụ Gốm Multilayer 1uF 50V

Code 105, 1UF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 2103 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 1uF 50V

Tụ Gốm Multilayer 1nF 50V

Code 102, 0.001UF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1311 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 1nF 50V

Tụ Gốm Multilayer 10nF 50V

Code 103, 0.01UF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Tụ Gốm Multilayer 10nF 50V

Tụ Gốm Multilayer 47nF 50V

Code 473, 0.047UF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 4613 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 47nF 50V

Tụ Gốm Multilayer 100nF (0.1uF) 50V

Code104, 0.1UF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 394 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 100nF (0.1uF) 50V

Tụ Gốm Multilayer 220nF 50V

Code 224, 0.22uF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1928 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 220nF 50V

Tụ Gốm Multilayer 330nF 50V

Code 334, 0.33uF, 50V, ±10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1549 Gói(5pcs)

Tụ Gốm Multilayer 330nF 50V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký