Tụ Gốm Điện Áp Cao (6)

List product List gallery

Tụ Gốm Xanh 220PF 250V

222pF, 250V, 20%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 220PF 250V

Tụ Gốm Xanh 220pF 1KV

221 Ceramic Disc Capacitor, 220pF, 1000V, 10%

800 đ/Cái

Hàng còn: 448 Cái

Tụ Gốm Xanh 220pF 1KV

Tụ Gốm Xanh 3.3nF 250V

332 Ceramic Disc Capacitor, 3.3nF, 250V, 0%

800 đ/Cái

Hàng còn: 869 Cái

Tụ Gốm Xanh 3.3nF 250V

Tụ Gốm Xanh 0.1nF 3000V

101 Ceramic Disc Capacitor, 0.1nF, 3KV, 10%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 0.1nF 3000V

Tụ Gốm Xanh 10nF 1000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 1KV, 10%

800 đ/Cái

Hàng còn: 1096 Cái

Tụ Gốm Xanh 10nF 1000V

Tụ Gốm Xanh 10nF 3000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 3KV, 20%

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 514 Cái

Tụ Gốm Xanh 10nF 3000V
Chat