Tụ Động Cơ AC (22)

List product List gallery

Tụ Động Cơ 20UF CBB61 450VAC

20UF 450VAC, Size 50x31x43mm, 5%

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 20UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 18UF CBB61 450VAC

18UF 450VAC, Size 50x31x43mm, 5%

27,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 18UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 16UF CBB61 450VAC

16UF 450VAC, Size 50x31x43mm, 5%

26,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 16UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 15UF CBB61 450VAC

15UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 15UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 14UF CBB61 450VAC

14UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 14UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 12UF CBB61 450VAC

12UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

23,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 12UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 10UF CBB61 450VAC

10UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

22,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 10UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 8UF CBB61 450VAC

8UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

21,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 8UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 7UF CBB61 450VAC

7UF 450VAC, Size 50x25x35mm, 5%

20,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 7UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 6UF CBB61 450VAC

6UF 450VAC, Size 47x20x33mm, 5%

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

Tụ Động Cơ 6UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 5UF CBB61 450VAC

5UF 450VAC, Size 40x23x32mm, 5%

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Tụ Động Cơ 5UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 4.75UF CBB61 450VAC

4.75UF 450VAC, Size 40x23x32mm, 5%

17,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 4.75UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 4.5UF CBB61 450VAC

4.5UF 450VAC, Size 40x23x32mm, 5%

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 4.5UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 4UF CBB61 450VAC

4UF 450VAC, Size 35x11x20mm, 5%

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Tụ Động Cơ 4UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 3.5UF CBB61 450VAC

3.5UF 450VAC, Size 38x21x30mm, 5%

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 3.5UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 3UF CBB61 450VAC

3UF 450VAC, Size 35x21x30mm, 5%

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Tụ Động Cơ 3UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 2.5UF CBB61 450VAC

2.5UF 450VAC, Size 38x17x27mm, 5%

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 2.5UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 2UF CBB61 450VAC

2UF 450VAC, Size 35x12x27mm, 5%

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Tụ Động Cơ 2UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 1.8UF CBB61 450VAC

1.8UF 450VAC, Size 35x11x27mm, 5%

10,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1.8UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 1.5UF CBB61 450VAC

1.5UF 450VAC, Size 35x11x20mm, 5%

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

Tụ Động Cơ 1.5UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 1.2UF CBB61 450VAC

1.2UF 450VAC, Size 35x11x20mm, 5%

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Động Cơ 1.2UF CBB61 450VAC

Tụ Động Cơ 1UF CBB61 450VAC

1UF 450VAC, Size 35x11x20mm, 5%

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Tụ Động Cơ 1UF CBB61 450VAC
Chat