Phone

(28)3896.8699-0972924961

Tụ Dán SMD 1210 (11)

List product List gallery

Tụ 1uF 50V 1210

Tụ 1UF 50V 10%, SMD 1210

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1158 Cái

Tụ 1uF 50V 1210

Tụ 2.2uF 25V 1210

Tụ 2.2UF 25V 10%, SMD 1210

900 đ/Cái

Hàng còn: 380 Cái

Tụ 2.2uF 25V 1210

Tụ 4.7uF 25V 1210

Tụ 4.7UF 25V 10%, SMD 1210

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Tụ 4.7uF 25V 1210

Tụ 10uF 10V 1210

Tụ 10UF 10V 10%, SMD 1210

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Tụ 10uF 10V 1210

Tụ 10uF 25V 1210

Tụ 10UF 25V 10%, SMD 1210

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Tụ 10uF 25V 1210

Tụ 10uF 35V 1210

Tụ 10UF 35V 10%, SMD 1210

2,100 đ/Cái

Hàng còn: 865 Cái

Tụ 10uF 35V 1210

Tụ 10uF 50V 1210

Tụ 10UF 50V 10%, SMD 1210

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Tụ 10uF 50V 1210

Tụ 22uF 25V 1210

Tụ 22UF 25V 10%, SMD 1210

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 169 Cái

Tụ 22uF 25V 1210

Tụ 47uF 25V 1210

Tụ 47UF 25V 10%, SMD 1210

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 857 Cái

Tụ 47uF 25V 1210

Tụ 100uF 6.3V 1210

Tụ 00UF 6.3V 10%, SMD 1210

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1281 Cái

Tụ 100uF 6.3V 1210

Tụ 100uF 16V 1210

Tụ 100UF 16V 10%, SMD 1210

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

Tụ 100uF 16V 1210
Thegioiic live support