Tụ Dán SMD 1206 (113)

List product List gallery

Tụ 47uF 16V 1206

Tụ 47uF 16V 10%, SMD 1206

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 3727 Cái

Tụ 47uF 16V 1206

Tụ 10uF 50V 1206

Tụ 10UF 50V 10%, SMD 1206

1,500 đ/Con

Hàng còn: 1920 Con

Tụ 10uF 50V 1206

Tụ 6.8uF 50V 1206

Tụ 6.8UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 6.8uF 50V 1206

Tụ 5.6uF 50V 1206

Tụ 5.6UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 5.6uF 50V 1206

Tụ 4.7uF 50V 1206

Tụ 4.7uF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hàng còn: 1618 Con

Tụ 4.7uF 50V 1206

Tụ 3.3uF 50V 1206

Tụ 3.3UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 3.3uF 50V 1206

Tụ 2.7uF 50V 1206

Tụ 2.7UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.7uF 50V 1206

Tụ 2.2uF 50V 1206

Tụ 2.2UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hàng còn: 1935 Con

Tụ 2.2uF 50V 1206

Tụ 1.5uF 50V 1206

Tụ 1.5UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 1.5uF 50V 1206

Tụ 0.33uF 50V 1206

Tụ 0.33UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 0.33uF 50V 1206

Tụ 820nF 50V 1206

Tụ 820nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 820nF 50V 1206

Tụ 680nF 50V 1206

Tụ 680nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hàng còn: 1970 Con

Tụ 680nF 50V 1206

Tụ 560nF 50V 1206

Tụ 560nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 560nF 50V 1206

Tụ 470nF 50V 1206

Tụ 470nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hàng còn: 1770 Con

Tụ 470nF 50V 1206

Tụ 330nF 50V 1206

Tụ 330nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hàng còn: 3670 Con

Tụ 330nF 50V 1206

Tụ 270nF 50V 1206

Tụ 270nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

 Tụ 270nF 50V 1206

Tụ 220nF 50V 1206

Tụ 220nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hàng còn: 1187 Con

Tụ 220nF 50V 1206

Tụ 180nF 50V 1206

Tụ 180nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 180nF 50V 1206

Tụ 150nF 50V 1206

Tụ 150nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 150nF 50V 1206

Tụ 120nF 50V 1206

Tụ 120nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 120nF 50V 1206

Tụ 82nF 50V 1206

Tụ 82nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 82nF 50V 1206

Tụ 68nF 50V 1206

Tụ 68nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 68nF 50V 1206

Tụ 56nF 50V 1206

Tụ 56nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 56nF 50V 1206

Tụ 47nF 50V 1206

Tụ 47nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 47nF 50V 1206

Tụ 33nF 50V 1206

Tụ 33nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 33nF 50V 1206

Tụ 27nF 50V 1206

Tụ 27nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 27nF 50V 1206

Tụ 22nF 50V 1206

Tụ 22nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 22nF 50V 1206

Tụ 18nF 50V 1206

Tụ 18nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 18nF 50V 1206

Tụ 15nF 50V 1206

Tụ 15nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 15nF 50V 1206

Tụ 12nF 50V 1206

Tụ 12nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 12nF 50V 1206

Tụ 10nF 50V 1206

Tụ 10nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 10nF 50V 1206

Tụ 8.2nF 50V 1206

Tụ 8.2nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 8.2nF 50V 1206

Tụ 6.8nF 50V 1206

Tụ 6.8nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 6.8nF 50V 1206

Tụ 5.6nF 50V 1206

Tụ 5.6nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 5.6nF 50V 1206

Tụ 4.7nF 50V 1206

Tụ 4.7nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 4.7nF 50V 1206

Tụ 3.3nF 50V 1206

Tụ 3.3nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 3.3nF 50V 1206

Tụ 2.7nF 50V 1206

Tụ 2.7nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.7nF 50V 1206

Tụ 2.2nF 50V 1206

Tụ 2.2nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.2nF 50V 1206

Tụ 1.5nF 50V 1206

Tụ 1.5nF 50V 10%, SMD 1206

350 đ/Con

Hết hàng

Tụ 1.5nF 50V 1206

Tụ 910pF 50V 1206

Tụ 910PF 50V 10%, SMD 1206

2,500 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Tụ 910pF 50V 1206
Chat