Tụ Dán SMD 0805 (116)

List product List gallery

Tụ 560pF 50V 0805

Tụ 560PF 50V, SMD 0805
Panasonic

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 390 Gói(10pcs)

Tụ 560pF 50V 0805

Tụ 47uF 6.3V 0805

Tụ 47uF 6.3V, SMD 0805
Samsung

1,300 đ/cái

Hàng còn: 1600 cái

Tụ 47uF 6.3V 0805

Tụ 200pF 50V 0805

Tụ 200PF 50V, SMD 0805
Yageo

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 357 Gói(10pcs)

Tụ 200pF 50V 0805

Tụ 10uF 25V 0805

Tụ 10uF 25V, SMD 0805
TDK

5,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 250 Gói(10pcs)

Tụ 10uF 25V 0805

Tụ 2.2uF 25V 0805

Tụ 2.2uF 25V, SMD 0805
Yageo

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 225 Gói(10pcs)

Tụ 2.2uF 25V 0805

Tụ 18pF 50V 0805

Tụ 18PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1335 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 50V 0805

Tụ 68pF 16V 0805

Tụ 68PF 16V, SMD 0805
Samsung

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 389 Gói(10pcs)

Tụ 68pF 16V 0805

Tụ 150pF 16V 0805

Tụ 150PF 16V, SMD 0805
Samsung

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 150pF 16V 0805

Tụ 560pF 16V 0805

Tụ 560PF 16V, SMD 0805
Samsung

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 560pF 16V 0805

Tụ 330nF 16V 0805

Tụ 330nF 16V, SMD 0805
Yageo

1,950 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 366 Gói(10pcs)

Tụ 330nF 16V 0805

Tụ 1uF 16V 0805

Tụ 1uF 16V, SMD 0805
Royalohm

4,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 56 Gói(10pcs)

Tụ 1uF 16V 0805

Tụ 10UF 16V 0805

Tụ 10UF 16V, SMD 0805
Yageo

5,000 đ/Gói (10pcs)

Hàng còn: 3035 Gói (10pcs)

Tụ 10UF 16V 0805

Tụ 22uF 16V 0805

Tụ 22μF 16V, SMD 0805
Panasonic

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

Tụ 22uF 16V 0805

Tụ 47uF 16V 0805

Tụ 47UF 16V 20%, SMD 0805
Samsung

9,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 47uF 16V 0805

Tụ 1uF 25V 0805

Tụ 1uF 25V, SMD 0805
Yageo

4,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 333 Gói(10pcs)

Tụ 1uF 25V 0805

Tụ 10uF 6.3V 0805

Tụ 10UF 6.3V, SMD 0805
Panasonic

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ 10uF 6.3V 0805

Tụ 1pF 50V 0805

Tụ 1PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 540 Gói(10pcs)

Tụ 1pF 50V 0805

Tụ 1.2pF 50V 0805

Tụ 1.2PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 1.2pF 50V 0805

Tụ 1.5pF 50V 0805

Tụ 1.5PF 5% 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 315 Gói(10pcs)

Tụ 1.5pF 50V 0805

Tụ 1.8pF 50V 0805

Tụ 1.8PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 1.8pF 50V 0805

Tụ 2pF 50V 0805

Tụ 2PF 5% 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 374 Gói(10pcs)

Tụ 2pF 50V 0805

Tụ 2.2pF 50V 0805

Tụ 2.2PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 143 Gói(10pcs)

Tụ 2.2pF 50V 0805

Tụ 2.4pF 50V 0805

Tụ 2.4PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 2.4pF 50V 0805

Tụ 2.7pF 50V 0805

Tụ 2.7PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 2.7pF 50V 0805

Tụ 3.3pF 50V 0805

Tụ 3.3PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 163 Gói(10pcs)

Tụ 3.3pF 50V 0805

Tụ 3.9pF 50V 0805

Tụ 3.9PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 3.9pF 50V 0805

Tụ 4.7pF 50V 0805

Tụ 4.7PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1093 Gói(10pcs)

Tụ 4.7pF 50V 0805

Tụ 5.6pF 50V 0805

Tụ 5.6PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 348 Gói(10pcs)

Tụ 5.6pF 50V 0805

Tụ 6.8pF 50V 0805

Tụ 6.8PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 566 Gói(10pcs)

Tụ 6.8pF 50V 0805

Tụ 7pF 50V 0805

Tụ 7PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 189 Gói(10pcs)

Tụ 7pF 50V 0805

Tụ 7.5pF 50V 0805

Tụ 7.5pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 7.5pF 50V 0805

Tụ 8.2pF 50V 0805

Tụ 8.2pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 8.2pF 50V 0805

Tụ 9.1pF 50V 0805

Tụ 9.1pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 9.1pF 50V 0805

Tụ 10pF 50V 0805

Tụ 10PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 2157 Gói(10pcs)

Tụ 10pF 50V 0805

Tụ 11pF 50V 0805

Tụ 11pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 11pF 50V 0805

Tụ 12pF 50V 0805

Tụ 12pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 12pF 50V 0805

Tụ 13pF 50V 0805

v13pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 13pF 50V 0805

Tụ 15pF 50V 0805

Tụ 15PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 2403 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 50V 0805

Tụ 20pF 50V 0805

Tụ 20PF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 213 Gói(10pcs)

Tụ 20pF 50V 0805

Tụ 24pF 50V 0805

Tụ 24pF 50V, SMD 0805
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 24pF 50V 0805
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký