Tụ Dán SMD 0603 (85)

List product List gallery

Tụ 2.2uF 25V 0603

2.2µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603
Murata

480 đ/Cái

Hàng còn: 2315 Cái

Tụ 2.2uF 25V 0603

Tụ 4.7uF 10V 0603

Tụ 4.7uF 10% 10V, SMD 0603
OEM

4,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 34 Gói(10pcs)

Tụ 4.7uF 10V 0603

Tụ 2.2uF 10V 0603

Tụ 2.2uF 10% 10V, SMD 0603
Royalohm

4,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 299 Gói(10pcs)

Tụ 2.2uF 10V 0603

Tụ 1.2nF 50V 0603

Tụ 1NF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 319 Gói(10pcs)

Tụ 1.2nF 50V 0603

Tụ 1uF 25V 0603

Tụ 1UF 10% 25V, SMD 0603
AVX

4,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 715 Gói(10pcs)

Tụ 1uF 25V 0603

Tụ 100nF (0.1uF) 25V 0603

Tụ 100NF (0.1uF) 5% 25V, SMD 0603
Samsung

1,900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 8772 Gói(10pcs)

Tụ 100nF (0.1uF) 25V 0603

Tụ 1pF 50V 0603

Tụ 1PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 296 Gói(10pcs)

Tụ 1pF 50V 0603

Tụ 5pF 16V 0603

Tụ 5PF 5% 16V, SMD 0603
Samsung

1,750 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 284 Gói(10pcs)

Tụ 5pF 16V 0603

Tụ 10nF 16V 0603

Tụ 10nF 5% 16V, SMD 0603
Yageo

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10nF 16V 0603

Tụ 1.5pF 50V 0603

Tụ 1.5PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 87 Gói(10pcs)

Tụ 1.5pF 50V 0603

Tụ 15pF 16V 0603

Tụ 15PF 5% 16V, SMD 0603
Samsung

1,750 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 207 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 16V 0603

Tụ 2pF 50V 0603

Tụ 2PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 313 Gói(10pcs)

Tụ 2pF 50V 0603

Tụ 2.2pF 50V 0603

Tụ 2.2PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 369 Gói(10pcs)

Tụ 2.2pF 50V 0603

Tụ 18pF 16V 0603

Tụ 18PF 5% 16V, SMD 0603
Samsung

1,750 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 3 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 16V 0603

Tụ 3.3pF 50V 0603

Tụ 3.3PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 400 Gói(10pcs)

Tụ 3.3pF 50V 0603

Tụ 100pF 16V 0603

Tụ 100PF 5% 16V, SMD 0603
Samsung

1,750 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 100pF 16V 0603

Tụ 4.7nF 16V 0603

Tụ 4.7nF 5% 16V, SMD 0603
Yageo

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 229 Gói(10pcs)

Tụ 4.7nF 16V 0603

Tụ 4.7pF 50V 0603

Tụ 4.7PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 400 Gói(10pcs)

Tụ 4.7pF 50V 0603

Tụ 6.8pF 50V 0603

Tụ 6.8PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 535 Gói(10pcs)

Tụ 6.8pF 50V 0603

Tụ 100nF (0.1uF) 16V 0603

Tụ 100nF (0.1uF) 5% 16V, SMD 0603
Yageo

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 100nF (0.1uF) 16V 0603

Tụ 470nF 16V 0603

Tụ 470NF 5% 16V, SMD 0603
Samsung

1,850 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 353 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 16V 0603

Tụ 8.2pF 50V 0603

Tụ 8.2PF 5% 50V, SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 118 Gói(10pcs)

Tụ 8.2pF 50V 0603

Tụ 9.1pF 50V 0603

Tụ 9.1PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 9.1pF 50V 0603

Tụ 10pF 50V 0603

Tụ 10PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 575 Gói(10pcs)

Tụ 10pF 50V 0603

Tụ 12pF 50V 0603

Tụ 12PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 235 Gói(10pcs)

Tụ 12pF 50V 0603

Tụ 15pF 50V 0603

Tụ 15PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 320 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 50V 0603

Tụ 18pF 50V 0603

Tụ 18PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 669 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 50V 0603

Tụ 20pF 50V 0603

Tụ 20PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 326 Gói(10pcs)

Tụ 20pF 50V 0603

Tụ 22pF 50V 0603

Tụ 22PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 376 Gói(10pcs)

Tụ 22pF 50V 0603

Tụ 27pF 50V 0603

Tụ 27pF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 311 Gói(10pcs)

Tụ 27pF 50V 0603

Tụ 33pF 50V 0603

Tụ 33PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 33pF 50V 0603

Tụ 39pF 50V 0603

Tụ 39PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 690 Gói(10pcs)

Tụ 39pF 50V 0603

Tụ 47pF 50V 0603

Tụ 47PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 582 Gói(10pcs)

Tụ 47pF 50V 0603

Tụ 56pF 50V 0603

Tụ 56PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 56pF 50V 0603

Tụ 75pF 50V 0603

Tụ 75PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 75pF 50V 0603

Tụ 68pF 50V 0603

Tụ 68PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 24 Gói(10pcs)

Tụ 68pF 50V 0603

Tụ 82pF 50V 0603

Tụ 82PF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 82pF 50V 0603

Tụ 100pF 50V 0603

Tụ 100PF 5% 50V, SMD 0603
AVX

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 420 Gói(10pcs)

Tụ 100pF 50V 0603

Tụ 120pF 50V 0603

Tụ 120PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 120pF 50V 0603

Tụ 150pF 50V 0603

Tụ 150PF 5% 50V, SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 396 Gói(10pcs)

Tụ 150pF 50V 0603
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký