Tụ Dán SMD 0402 (36)

List product List gallery

Tụ 680pF 50V 0402

Tụ 680pF 10% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 997 Gói(10pcs)

Tụ 680pF 50V 0402

Tụ 68nF 50V 0402

Tụ 68nF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 998 Gói(10pcs)

Tụ 68nF 50V 0402

Tụ 6.8nF 50V 0402

Tụ 6.8nF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 995 Gói(10pcs)

Tụ 6.8nF 50V 0402

Tụ 47nF 50V 0402

Tụ 47nF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 928 Gói(10pcs)

Tụ 47nF 50V 0402

Tụ 47pF 50V 0402

Tụ 47pF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 987 Gói(10pcs)

Tụ 47pF 50V 0402

Tụ 220pF 50V 0402

Tụ 220pF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 976 Gói(10pcs)

Tụ 220pF 50V 0402

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ ceramic 0.01uF 25V, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 858 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ ceramic 1PF 50V, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 796 Gói(10pcs)

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ ceramic18nF 10% 10V, SMD 0402
Murata

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 970 Gói(10pcs)

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 47nF ±10% 25V, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1991 Gói(10pcs)

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 470nF 10% 10V, SMD 0402
Murata

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1983 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 1.5pF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 3PF 10% 50V, SMD 0402
Murata

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 976 Gói(10pcs)

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 446 Gói(10pcs)

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 5pF 5% 50V, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 994 Gói(10pcs)

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 7PF 50V C0H, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 968 Gói(10pcs)

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 15pF 5% 50V, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 818 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 18PF 50V C0H, SMD 0402
Taiyo Yuden

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1922 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 22pF 5% 50V, SMD 0402
Samsung

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 155 Gói(10pcs)

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 33pF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 259 Gói(10pcs)

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 100pF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1121 Gói(10pcs)

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 330pF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 354 Gói(10pcs)

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 1NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1204 Gói(10pcs)

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 470pF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1345 Gói(10pcs)

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 1.5NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 888 Gói(10pcs)

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 2.2NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 381 Gói(10pcs)

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 4.7NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 431 Gói(10pcs)

 Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 10NF 10% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 783 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 22NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 374 Gói(10pcs)

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 100NF (0.1uF) 5% 50V, SMD 0402
Yageo

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 188 Gói(10pcs)

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 150NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 971 Gói(10pcs)

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 220NF 5% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 330NF 10% 50V, SMD 0402
AVX

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 964 Gói(10pcs)

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 470NF 10% 50V, SMD 0402
Yageo

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 805 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 10uF 50V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 50V 0402
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký