Tụ CBB, Tụ Kẹo (84)

List product List gallery

Tụ Kẹo Nâu CBB22-334-400V

330nF 400VDC 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Tụ Kẹo Nâu CBB22-334-400V

Tụ Kẹo Nâu CBB22-224-400V

220nF 400VDC 5%
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 600 Cái

Tụ Kẹo Nâu CBB22-224-400V

Tụ CBB65 25uF 450VAC

Tụ CBB65 25uF 450VAC
OEM

30,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ CBB65 25uF 450VAC

Tụ CBB65 30uF 450VAC

Tụ CBB65 30uF 450VAC
OEM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ CBB65 30uF 450VAC

Tụ CBB65 10uF 450VAC

Tụ CBB65 10uF 450VAC
OEM

36,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ CBB65 10uF 450VAC

Tụ CBB65 20uF 450VAC

Tụ CBB65 20uF 450VAC 50x90mm
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ CBB65 20uF 450VAC

Tụ Kẹo Nâu CBB22-474-630V

470nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 423 Cái

Tụ Kẹo Nâu CBB22-474-630V

Tụ Kẹo Nâu CBB21-104J-400V

0.1UF 400VDC metallized film cap
OEM

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 3725 Cái

Tụ Kẹo Nâu CBB21-104J-400V

Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V

10nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 383 Cái

Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V

Tụ Kẹo Nâu CL21-101-100V

0.1nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-101-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-683-100V

68nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-683-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-333-100V

33nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-333-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-223-100V

22nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-223-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-222-100V

2.2nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1991 Cái

Tụ Kẹo Nâu CL21-222-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-105-100V

1uF 100VDC metallized film cap
OEM

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-105-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-103-100V

10nF 100VDC metallized film cap
OEM

450 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-103-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-102-100V

1nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-102-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-473-100V

CAP FILM 47nF 100VDC Metallized Film
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-473-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-475-250V

CAP FILM 4.7uF 250VDC Metallized Film
Atmel

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-475-250V

Tụ Kẹo Nâu BB21-474-400V

CAP FILM 470nF 400VDC Metallized Film
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 3134 Cái

Tụ Kẹo Nâu BB21-474-400V

Tụ Kẹo Nâu BB21-223-400V

CAP FILM 22nF 400VDC Metallized Film
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu BB21-223-400V

Tụ Kẹo Nâu BB21-333-400V

CAP FILM 33nF 400VDC Metallized Film
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu BB21-333-400V

Tụ Kẹo Nâu CBB21-473-400V

47nF 400VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CBB21-473-400V

Tụ Kẹo Nâu CBB22-473-630V

47nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CBB22-473-630V

Tụ Kẹo Nâu CBB22-472-630V

4.7nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CBB22-472-630V

Tụ Kẹo Nâu CBB22-222-630V

2.2nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CBB22-222-630V

Tụ Kẹo Nâu CBB22-102-630V

1nF 630VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CBB22-102-630V

Tụ Kẹo Nâu C103-1600V

CAP FILM 10nF 1600VDC Metallized Film
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu C103-1600V

Tụ Kẹo Nâu C682-1600V

CAP FILM 6.8nF 1600VDC Metallized Film
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu C682-1600V

Tụ Kẹo Nâu C473-1600V

CAP FILM 47nF 1600VDC Metallized Film
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu C473-1600V

Tụ Kẹo Nâu C223-2000V

CAP FILM 22nF 2000VDC Metallized Film
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu C223-2000V

Tụ Kẹo Nâu C152-2000V

CAP FILM 1.52nF 2000VDC Metallized Film
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu C152-2000V

Tụ Kẹo Nâu CL21-221-100V

0.22nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-221-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-471-100V

0.47nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-471-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-332-100V

3.3nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-332-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-472-100V

4.7nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-472-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-153-100V

15nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-153-100V

Tụ Kẹo Nâu CL21-224-100V

220nF 100VDC metallized film cap
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu CL21-224-100V

Tụ Kẹo Nâu BB21-683-400V

CAP FILM 68nF 400VDC Metallized Film
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu BB21-683-400V

Tụ Kẹo Nâu BB21-684-400V

CAP FILM 680nF 400VDC Metallized Film
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Nâu BB21-684-400V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký