Triac, SCR Output Optocouplers (21)

List product List gallery

PC817X2NIP0F-CN

OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

PC817X2NIP0F-CN

MOC3041M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

MOC3041M

MOC3063M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 180 Cái

MOC3063M

MOC3023M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

MOC3023M

MOC3061M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

MOC3061M

MOC3021M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

MOC3021M

MOC3022M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

7,000 đ/Cái

Hết hàng

MOC3022M

MOC3052M

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

6,000 đ/Cái

Hết hàng

MOC3052M

MOC3081VM

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP

6,000 đ/Cái

Hết hàng

MOC3081VM

MOC3021SM

OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

MOC3021SM

TLP521-4X

OPTOISO 5.3KV 4CH TRANS 16DIP

19,000 đ/Cái

Hết hàng

TLP521-4X

MOC3063S

Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 6-SMD

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MOC3063S

PC814

Current transfer ratio MIN. 20% at I F = ± 1mA, VCE = 5V

5,000 đ/Cái

Hết hàng

PC814

MOC3020

OPTOCOUPLER TRIAC-OUT 6-DIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 1040 Cái

MOC3020

TLP541G

PHOTOCOUPLER THYRISTOR 6-DIP

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

TLP541G

PC847X0J000F

PHOTOCOUPLER 4CH OUT 16-DIP

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

PC847X0J000F

PC817X2NIP0F

OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

PC817X2NIP0F

PC817X2NSZ9F

Photocoupler, Current Transfer Ratio 130% to 260% @ 5mA

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 681 Cái

PC817X2NSZ9F

4N35SM

OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

4N35SM

TLP521-4

4-channel Transistor Output Optocouplers, 2us, 50-600 % CTR

49,000 đ/Cái

Hết hàng

TLP521-4

TLP127

1-channel Darlington Transistor Output Optocouplers

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 449 Cái

TLP127
Chat