Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Time Delay & Timing Relays (3)

List product List gallery

Chuông Báo Định Thời 60 Phút 220V

Dạng cơ thường hở, 110~250VAC, Dòng 15A, 1-300W

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Chuông Báo Định Thời 60 Phút 220V

H3FA-BU DC24

Solid-state Timer H3FA, 24VDC, 3A Omron

550,000 đ/Cái

Hết hàng

H3FA-BU DC24

H3FA-A-DC24

Solid-state Timer H3FA, 24VDC, Omron

550,000 đ/Cái

Hết hàng

H3FA-A-DC24
Live support