Thiết Bị Điện (13)

List product List gallery

TA11B Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

Điện áp: 12-1000VAC

196,000 đ/Cái

Hết hàng

TA11B Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

Sợi Quang 3MM

Đường kính 3mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

38,000 đ/M

Hết hàng

Sợi Quang 3MM

Sợi Quang 4MM

Đường kính 4mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

44,000 đ/M

Hết hàng

Sợi Quang 4MM

Sợi Quang 5MM

Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

51,000 đ/M

Hết hàng

Sợi Quang 5MM

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

D=7mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

D=7mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 508 Cái

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

D=11mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 522 Cái

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

D=11mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

3,900 đ/Cây

Hàng còn: 279 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

BTD-V1 Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

Điện áp 90V~1000VAC

38,000 đ/Cây

Hàng còn: 65 Cây

BTD-V1 Bút Thử Điện Không Tiếp Xúc

SBK-S Súng Bắn Keo Nhỏ

Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=5~8MM, 30W

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

SBK-S Súng Bắn Keo Nhỏ

SBK-L Súng Bắn Keo Lớn

Súng nhiệt bắn keo loại lớn D=10MM, 60W

63,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

SBK-L Súng Bắn Keo Lớn

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

D=5mm, dài 300mm, màu trong suốt

1,500 đ/Cây

Hàng còn: 71 Cây

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm

D=10mm, Dài 300mm màu trong suốt

1,900 đ/Cây

Hàng còn: 99 Cây

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm
Live support