Thẻ Nhớ SD Card (11)

List product List gallery

Thẻ nhớ Sandisk SD 64GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

899,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Thẻ nhớ Sandisk SD 64GB

Thẻ nhớ Kingston SD 64GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

799,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Kingston SD 64GB

Thẻ nhớ Sandisk SD 32GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

455,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Sandisk SD 32GB

Thẻ nhớ Kingston SD 32GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

385,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Kingston SD 32GB

Thẻ nhớ Sandisk SD 16GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

289,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Sandisk SD 16GB

Thẻ nhớ Kingston SD 16GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

269,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Kingston SD 16GB

Thẻ nhớ SanDisk SD 4GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

119,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ SanDisk SD 4GB

Thẻ nhớ Kingston SD 4GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Kingston SD 4GB

Thẻ nhớ Transcend SD 8GB

Class 10, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm.

175,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Transcend SD 8GB

Thẻ nhớ SanDisk SD 8GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

155,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ SanDisk SD 8GB

Thẻ nhớ Kingston SD 8GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

135,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Kingston SD 8GB
Live support