Thẻ Nhớ MicroSD Card (12)

List product List gallery

Khay Thẻ Nhớ MicroSD

Dùng để chuyển đổi sang máy in 3D hoặc máy ảnh...

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB

Size: 21.5x20x1.4 mm

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Micro SD

Dùng để đọc thẻ nhớ Micro SD

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 325 Cái

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Micro SD

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB Sandisk

Size: 21.5x20x1 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ Nhớ MicroSD 2GB Sandisk

Thẻ nhớ Micro SDXC Sandisk 64GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Thẻ nhớ Micro SDXC Sandisk 64GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

179,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC 32GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 32GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 32GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 32GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 16GB Class10 Ultra

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

84,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC Sandisk 16GB Class10 Ultra

Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB Class10

Tốc độ ghi: 10 mb/s, Tốc độ đọc: 48 mb/s

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Thẻ nhớ Micro SDHC 16GB Class10

Thẻ nhớ Micro SDHC 8GB

Size: 11x15x1 mm

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 8GB

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB

Size: 11x15x1 mm

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Thẻ nhớ Micro SDHC 4GB
Chat