Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Thanh Trượt, Thanh Răng, Thanh Vít, Thanh Ray (48)

List product List gallery

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 6mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

54,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 6mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 12mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

119,000 đ/Thanh

Hàng còn: 18 Thanh

Thanh Trượt 12mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Đường kính: 10mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

89,000 đ/Thanh

Hàng còn: 18 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 100cm Inox 304

Thanh Trượt 8mm Dài 100CM Inox 304

Đường kính: 8mm, dài: 100cm, vật liệu: inox 304

59,000 đ/Thanh

Hàng còn: 15 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 100CM Inox 304

Thanh Trượt 10mm Dài 80CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 80cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

119,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 80CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 60CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 60cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

109,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 60CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 50CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 50cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

99,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 50CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 40CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 40cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

79,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 40CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 30CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 30cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

69,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 10mm Dài 30CM Thép Carbon

Thanh Trượt SBR10 1M

Đường kính D: 10mm, dài: 1M

279,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt SBR10 1M

Trục Vít T10 Dài 80CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

155,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 80CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 70CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 70CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 60CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

125,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 60CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 50CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

109,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 50CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 40CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

99,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 40CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 30CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 30CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 20CM Có Đai Ốc

T10 D=20mm, Inox 304, bước răng 2mm

79,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 20CM Có Đai Ốc

Trục Vít T10 Dài 10CM Có Đai Ốc

T10 D=10mm, Inox 304, bước răng 2mm

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T10 Dài 10CM Có Đai Ốc

Trục Vít T8 Dài 80CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

140,000 đ/Cái

Hết hàng

 Trục Vít T8 Dài 80CM Có Đai Ốc

Trục Vít T8 Dài 70CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

125,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T8 Dài 70CM Có Đai Ốc

Trục Vít T8 Dài 60CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

110,000 đ/Cái

Hết hàng

Trục Vít T8 Dài 60CM Có Đai Ốc

Thanh Trượt 6mm Dài 40CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 40cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

Thanh Trượt 6mm Dài 40CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 50CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 50cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

25,000 đ/Thanh

Hàng còn: 47 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 50CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 30CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 30cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Thanh Trượt 6mm Dài 30CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

14,000 đ/Thanh

Hàng còn: 44 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 15CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 15cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

9,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trượt 4mm Dài 15CM Thép Carbon

Đai Ốc Trục Vít Me 8MM

Bước răng: 2mm, đường kính trục 8mm for T8

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

Đai Ốc Trục Vít Me 8MM

Trục Vít T8 Dài 20CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

59,000 đ/Thanh

Hàng còn: 48 Thanh

Trục Vít T8 Dài 20CM Có Đai Ốc

Thanh Trượt 5mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 5mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

12,000 đ/Thanh

Hàng còn: 31 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 20CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 20CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 20cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

11,000 đ/Thanh

Hàng còn: 54 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 20CM Thép Carbon

Trục Vít T8 Dài 50CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

95,000 đ/Thanh

Hàng còn: 31 Thanh

Trục Vít T8 Dài 50CM Có Đai Ốc

Trục Vít T8 Dài 40CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

79,000 đ/Thanh

Hàng còn: 18 Thanh

Trục Vít T8 Dài 40CM Có Đai Ốc

Trục Vít T8 Dài 10CM Có Đai Ốc

T8 D=8mm, Inox 304, bước răng 2mm

49,000 đ/Thanh

Hàng còn: 25 Thanh

Trục Vít T8 Dài 10CM Có Đai Ốc

Thanh Trượt 2mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 2mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,000 đ/Thanh

Hàng còn: 37 Thanh

Thanh Trượt 2mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 3mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 3mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

5,000 đ/Thanh

Hàng còn: 39 Thanh

Thanh Trượt 3mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 4mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 4mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

6,000 đ/Thanh

Hàng còn: 34 Thanh

Thanh Trượt 4mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 5mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 5mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

7,000 đ/Thanh

Hàng còn: 45 Thanh

Thanh Trượt 5mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 6mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 6mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

8,000 đ/Thanh

Hàng còn: 46 Thanh

Thanh Trượt 6mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 8mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 8mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

17,000 đ/Thanh

Hàng còn: 40 Thanh

Thanh Trượt 8mm Dài 10CM Thép Carbon

Thanh Trượt 10mm Dài 10CM Thép Carbon

Đường kính: 10mm, dài: 10cm, vật liệu: thép S45C, độ cứng: 60HRC

13,000 đ/Thanh

Hàng còn: 52 Thanh

Thanh Trượt 10mm Dài 10CM Thép Carbon
Live support