Thạch Anh HC49/US SMD (35)

List product List gallery

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
OEM

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1388 Cái

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 865 Cái

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 254 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 445 Cái

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 488 Cái

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
TXC Corporation

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 651 Cái

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 733 Cái

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1153 Cái

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 412 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 225 Cái

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 73 Cái

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 520 Cái

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 230 Cái

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 506 Cái

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 92 Cái

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 355 Cái

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 584 Cái

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm
Bình Minh Electronics

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 918 Cái

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký