Thạch Anh HC49/US DIP (37)

List product List gallery

Thạch Anh 4.1943MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Thạch Anh 4.1943MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 6MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1475 Cái

Thạch Anh 6MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 32MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 426 Cái

Thạch Anh 32MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1062 Cái

Thạch Anh 3.579MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1265 Cái

Thạch Anh 4MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 850 Cái

Thạch Anh 7.3728MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1011 Cái

Thạch Anh 8MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 2342 Cái

Thạch Anh 10MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10,240MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 150 Cái

Thạch Anh 10,7MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 376 Cái

Thạch Anh 11.0592MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 679 Cái

Thạch Anh 12MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

Thạch Anh 12.288MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 833 Cái

Thạch Anh 13.824MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 328 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 633 Cái

Thạch Anh 14.318MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1496 Cái

Thạch Anh 14.745MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 92 Cái

Thạch Anh 16MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 714 Cái

Thạch Anh 16.384MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Thạch Anh 18MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1940 Cái

Thạch Anh 18.432MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 771 Cái

Thạch Anh 20MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Thạch Anh 20.480MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Thạch Anh 20.5MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 135 Cái

Thạch Anh 22.1184MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1126 Cái

Thạch Anh 24MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

Thạch Anh 24.576MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 3050 Cái

Thạch Anh 25MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

Thạch Anh 26MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1214 Cái

Thạch Anh 27MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 522 Cái

Thạch Anh 27.120MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1495 Cái

Thạch Anh 30MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 401 Cái

Thạch Anh 40MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm
Bình Minh Electronics

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 130 Cái

Thạch Anh 48MHz Crystal HC49 DIP
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký