Thạch Anh 5032 SMD (32)

List product List gallery

Thạch Anh 4MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Thạch Anh 4MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 32MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 32MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 22.1184MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 22.1184MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 12MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

Thạch Anh 12MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 11.0592MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 11.0592MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 1543 Cái

Thạch Anh 8MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 7.3728MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 7.3728MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 12MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 117 Cái

Thạch Anh 12MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 13.56MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Thạch Anh 13.56MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 572 Cái

Thạch Anh 16MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

Thạch Anh 20MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Thạch Anh 24MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Thạch Anh 26MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Thạch Anh 25MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Thạch Anh 27MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Thạch Anh 30MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 32MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 32Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

Thạch Anh 32MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 48MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 48Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 106 Cái

Thạch Anh 48MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 40MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 40Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

Thạch Anh 40MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Thạch Anh 50MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 80MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 80Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 80MHz 5032 4Pin Crystal
Chat