Thạch Anh 2520 SMD (9)

List product List gallery

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 25MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 2520 4Pin Crystal
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký