Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
0 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái
EE-SY672 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái
EE-SY671 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái

Terminal Plug-in Gắn Ray (23)

List product List gallery

12P-2EDG-UVK-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UVK-5.08

11P-2EDG-UVK-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UVK-5.08

10P-2EDG-UVK-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UVK-5.08

9P-2EDG-UVK-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UVK-5.08

8P-2EDG-UVK-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UVK-5.08

7P-2EDG-UVK-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

0 đ/Cái

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

5P-2EDG-UVK-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UVK-5.08

4P-2EDG-UVK-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UVK-5.08

3P-2EDG-UVK-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UVK-5.08

12P-2EDG-UKR-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UKR-5.08

11P-2EDG-UKR-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UKR-5.08

10P-2EDG-UKR-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UKR-5.08

9P-2EDG-UKR-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UKR-5.08

8P-2EDG-UKR-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UKR-5.08

7P-2EDG-UKR-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UKR-5.08

6P-2EDG-UKR-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UKR-5.08

5P-2EDG-UKR-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UKR-5.08

4P-2EDG-UKR-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UKR-5.08

3P-2EDG-UKR-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UKR-5.08

2P-2EDG-UVK-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UVK-5.08

2P-2EDG-UKR-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UKR-5.08
Thegioiic live support