Tấm Cảm Ứng Điện Trở (8)

List product List gallery

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.0inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
OEM

35,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.0inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 2.4inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
OEM

33,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 2.4inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.2inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
OEM

45,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.2inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 7.0inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
OEM

159,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 7.0inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 2.8inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
Everlight Electronics

46,000 đ/Tấm

Hàng còn: 26 Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 2.8inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.5inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
Everlight Electronics

55,000 đ/Tấm

Hàng còn: 25 Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 3.5inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 4.3inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
Everlight Electronics

65,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 4.3inch

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 5inch

Tấm cảm ứng điện trở 4 dây
Everlight Electronics

79,000 đ/Tấm

Hàng còn: 27 Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Trở 5inch
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký