Tấm Cảm Ứng Điện Dung (7)

List product List gallery

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 5inch GSL1680F

Chạm 5 điểm, IC controller GSL1680F, phân giải 800x480
OEM

249,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 5inch GSL1680F

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5206

Chạm 5 điểm, IC controller FT5206, phân giải 800x480
OEM

239,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5206

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 4.3inch FT5206

IC controller FT5206, phân giải 480x272
OEM

209,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 4.3inch FT5206

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.5inch FT6236

IC controller FT5316, phân giải 320x480
OEM

199,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.5inch FT6236

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.2inch FTFT6236

Tấm cảm ứng điện dung 3.2inch, IC controller FT6236, phân giải 240x320
OEM

185,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 3.2inch FTFT6236

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 2.8inch FT6206

Tấm cảm ứng điện dung 2.8inch, IC controller FT6206, phân giải 240x320
OEM

169,000 đ/Tấm

Hàng còn: 2 Tấm

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 2.8inch FT6206

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5316

Cảm ứng điện dung 5 điểm, IC controller FT5316, phân giải 800x480
OEM

239,000 đ/Tấm

Hết hàng

Tấm Cảm Ứng Điện Dung 7inch FT5316
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký