STM8, STM32 MCUs (88)

List product List gallery

STM32F205RET6

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

STM32F205RET6

STM32F401CBU6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN
STMicroelectronics

94,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F401CBU6

STM8S208RBT6

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

70,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S208RBT6

STM32F071CBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

72,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F071CBT6

STM8S903K3U6

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32UFQFPN
STMicroelectronics

38,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S903K3U6

STM32F051C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

49,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F051C8T6

STM8L151K6T6

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

50,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L151K6T6

STM8S208C8T6

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

64,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S208C8T6

STM32F031F6P6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP
STMicroelectronics

41,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F031F6P6

STM8S207S8T6C

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 44LQFP
STMicroelectronics

40,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S207S8T6C

STM8S105K6T6C

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

28,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S105K6T6C

STM8S105C4T6

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

28,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S105C4T6

STM8S007C8T6

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

28,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S007C8T6

STM8L152C6T6

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

55,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L152C6T6

STM8L101F3U6TR

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20UFQFPN
STMicroelectronics

18,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L101F3U6TR

STM32F031K4U6

IC MCU 32BIT 16KB FLASH 32UFQFN
STMicroelectronics

48,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F031K4U6

STM32F031K6U6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFPN
STMicroelectronics

22,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F031K6U6

STM32F072RBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

75,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F072RBT6

STM32F042F4P6

IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
STMicroelectronics

35,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F042F4P6

STM32F030R8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

40,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F030R8T6

STM8L152C8T6

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

60,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L152C8T6

STM32F030RCT6

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

71,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F030RCT6

STM32F302CBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

107,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F302CBT6

STM8S003F3U6TR

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20UFQFPN
STMicroelectronics

8,500 đ/Cái

Hết hàng

STM8S003F3U6TR

STM32L053C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

94,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32L053C8T6

STM8S903K3T6C

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

16,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S903K3T6C

STM32F051K8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

65,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F051K8T6

STM8L151C8T6

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

60,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L151C8T6

STM8L152K4T6

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

25,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L152K4T6

STM8S103F3P6TR

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
STMicroelectronics

15,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8S103F3P6TR

STM32F030CCT6

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

70,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F030CCT6

STM32F072CBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

83,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F072CBT6

STM32L051C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

STM32L051C8T6

STM32L151C8T6A

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

STM32L151C8T6A

STM32F042F6P6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP
STMicroelectronics

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

STM32F042F6P6

STM32F103CBT6

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
STMicroelectronics

109,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F103CBT6

STM8L052R8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

74,000 đ/Cái

Hết hàng

STM8L052R8T6

STM32F051R8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
STMicroelectronics

45,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F051R8T6

STM32F042K6T6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP
STMicroelectronics

69,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32F042K6T6

STM32L051K8U6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN
STMicroelectronics

37,000 đ/Cái

Hết hàng

STM32L051K8U6
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký