Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-LS81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
0 đ/Cái
E3Z-LS61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
320,000 đ/Cái
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
320,000 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

SMD 7050 Crystals (21)

List product List gallery

Thạch Anh 6MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 6Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 6MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 7.3828MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 7.3828Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 7.3828MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 8MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 12MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 12MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 14.318MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 14.318Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 14.318MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 14.7456MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 14.7456Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 14.7456MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 16.9344MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 16.9344Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16.9344MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 18.432MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 18.432Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 18.432MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 22MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 22Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 22MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 24.576MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 24.576Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24.576MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 25MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 28.224MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 28.224Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 28.224MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 40MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 40Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 48MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 48Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 50MHz 7050 4Pin Crystal
Thegioiic live support