Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X5ME1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 5MM DC3W-NO
0 đ/Cái
E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 2MM DC3W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 7MM SHIELD
232,000 đ/Cái
E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 14MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 8MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 4MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái

SMD 3225 Oscillators (12)

List product List gallery

Bộ Dao Động 8Mhz 3525 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 8Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12Mhz 3525 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 13.56Mhz 3525 4Pin Oscillator

13.56Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 13.56Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 16Mhz 3525 4Pin Oscillator

16Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 16Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 25Mhz 3525 4Pin Oscillator

25Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Còn: 63 Cái

Bộ Dao Động 25Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 27Mhz 3525 4Pin Oscillator

27Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 27Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30Mhz 3525 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 30Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 32Mhz 3525 4Pin Oscillator

32Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 32Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40Mhz 3525 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 40Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 48Mhz 3525 4Pin Oscillator

48Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 48Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50Mhz 3525 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 50Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 54Mhz 3525 4Pin Oscillator

54Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm

10,900 đ/Cái

Hết hàng

 Bộ Dao Động 54Mhz 3525 4Pin Oscillator
Thegioiic live support