Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

SMD 3225 Crystals (11)

List product List gallery

Thạch Anh 12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Còn: 55 Cái

Thạch Anh 12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Còn: 328 Cái

Thạch Anh 16MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Còn: 152 Cái

Thạch Anh 25MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 26MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 27.12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 27.12Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.12MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 3225 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz, 4Pin, Size: 3.2x2.5mm, 8pF

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 50MHz 3225 4Pin Crystal
Thegioiic live support