Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 2MM DC3W-NO
0 đ/Cái
E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 7MM SHIELD
232,000 đ/Cái
E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 14MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 8MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 4MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E3Z-G81 Cảm Biến Quang
1 AXIS PNP PREWIRED
540,000 đ/Cái

SMD 2520 Crystals (9)

List product List gallery

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 25MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 26MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 2520 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pins, Size: 2.5x2.0mm, ±1.5ppm 10pF

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 2520 4Pin Crystal
Thegioiic live support