Shunts (3)

List product List gallery

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 7-12VDC

Nguồn: 7-12VDC, hiển thị 5 LED 7 đoạn 0.56inch
OEM

308,000 đ/Cái

Hết hàng

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 7-12VDC

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 12-24VDC

Nguồn: 12-24VDC, hiển thị 5 LED 7 đoạn 0.56inch
OEM

308,000 đ/Cái

Hết hàng

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 12-24VDC

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 5VDC

Nguồn: 5VDC, hiển thị 5 LED 7 đoạn 0.56inch
OEM

308,000 đ/Cái

Hết hàng

YM5135CT-H Đồng Hồ Đếm Sản Phẩm 5VDC
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký